(27/10/2020)

Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu điều thô của Senegal

Thương vụ VN tại Algeria giới thiệu danh sách công ty xuất khẩu điều thô của Senegal để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo. Danh sách do Cục Xúc tiến thương mại Senegal cung cấp.
Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu điều thô của Senegal

Đề nghị mở file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria