(20/03/2020)

Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu điều thô của Senegal

Năm 2018, kim ngạch nhập khẩu điều thô của Việt Nam từ Senegal đạt 20 triệu USD. Sau đây, Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty xuất khẩu điều thô của nước này để doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.

Để biết thêm chi tiết, doanh nghiệp có thể liên hệ với ông

M.Ndiassé NGOM, Giám đốc xúc tiến xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại Senegal (ASEPEX)
Tél: (221) 33 869 20 21
Mob: 00221 77 360 55 96
Email: ndiangom@yahoo.fr
Hoàng Đức Nhuận
Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria