(09/12/2021)

Danh sách doanh nghiệp Tunisia nhập khẩu bao bì và nguyên liệu sản xuất bao bì, in ấn

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các doanh nghiệp Tunisia nhập khẩu bao bì và nguyên liệu sản xuất bao bì, in ấn để các công ty trong nước quan tâm liên hệ.

Danh sách doanh nghiệp Tunisia nhập khẩu bao bì và nguyên liệu sản xuất bao bì và in ấn

 

1/ Global Trade
Trụ sở : Cité olympique, route Aéroport Tozeur, 2200 – Tozeur, Tunis, Tunisie

Tél: + 216 93 71 80 66 (whatsap),(+216) 76 74 17 83

Fax :(+216) 76 74 17 83

E-mail : contact@globaltrade.tn

Web: https://www.globaltrade-packaging.com

 

2/ Tunisie Enveloppes

Liên hệ: Ông Khalil Fakhfekh, Tùy viên Thương mại

Mobile: +216 28438600

Địa chỉ: Route Gremda KM 8.5 près du marché de voiture, Sfax-Tunisie

Tel : +216 74264733-Fax : +21674617067 ; Email : vente@groupimprim.com

Web : www.tunisieenveloppes.com

Hoạt động : Nhập khẩu giấy Ofset, giấy Kraft, bìa carton

 

3/ N.P.I

Địa chỉ : 67, ZI Enfidha 4030, Sousse-Tunisie

Người liên hệ :

- Ông Mehdi Kanoun, Tổng giám đốc

Mobile : +216 20696777 ; Tel: +216 36081100; Email : direction@npi.tn

-Bà Marwa Mhadheb, Trợ lý thương mại

Mobile : +216 20696776 ; Tel: +216 36081100/103 ; Email : Commercial4@npi.tn

Fax : +216 36081103 ; Web : www.npi.tn

Hoạt động : Nhập khẩu bìa carton, giấy Kraft, giấy test-liner 

 

4/ Delta Pack’N’Print

Địa chỉ:  Z.I M’GHIRA, Fouchana 2082-Tunisie

Người liên hệ: Ông Walid Zemzem, Commercial Packaging

Tel:  +216 31376317 ; Mobile: +216 50505273; Email :  contact@deltaimpression.com.tn; packaging@deltaimpression.tn; Web : www.deltaimpression.tn

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy trắng, giấy xám, giấy Kraft…

 

5/ Socodis

Địa chỉ:  59 rue Ghana, Zone industrielle Boumhel Gouvernorat Ben Arous    -Tunisie

Liên hệ: Ông Mohamed Ajili, phụ trách thương mại

Tel:  +216 79216215; +21692111000; +21693889524; Fax: +21679216085;

Email :  majili@socodis.com.tn; Web : www.socodis.com.tn

Nhu cầu: Nhập khẩu nhựa (plastics), stretch film,  băng dính để đóng gói bao bì, thùng carton

 

6/ Genpark

Địa chỉ:  20 boulevard de la République GP 1, Hammam-lif-Tunisie

Liên hệ: Ông Mohamed Dorgham, kỹ sư kiêm quản lý

Tel:  +216 98223533; +216 71290744; +21627423533; Fax: +216 71290573

 Email :  Mohamed.dorgham@genpack.tn; Web : www.genpack.tn

Nhu cầu: Nhập băng dính, màng thực phẩm

 

7/ Tunisie Editique

Địa chỉ:  280 rue Ibn el Haythem, ZI Mégrine Riadh-2014 Ben Aous -Tunisie

Liên hệ: Ông Samed Khorchani, phụ trách thương mại

Tel mobile:  +216 58544513

 Email: te.dircom@tunisieeditique.com

Nhu cầu: Hồ dán, keo dán

 

8/ Bong Africa

Địa chỉ:  24 rue John Keynes, ZI Chotrana II-2088 Ariana -Tunisie

Liên hệ: Ông Motez Boudagua, Phó tổng giám đốc

Tel mobile:  +216 58312773; Tel fixe: +21670721251; Fax: +216 70721241

 Email: motez.boudagua@bong.com ; serv.commercial.africa@bong.com 

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy Kraft, giấy trắng

 

9/ GPP (Global Printing & Packaging)

Địa chỉ:  route de Tunis km12 3021 Sfax -Tunisie

Liên hệ: Ông Chema Triki, Quản lý

Tel mobile:  +216 29361631; Tel fixe: +21674867001/002; Fax: +21674867003

 Email: chema@gpp.tn  

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy các loại (PPB, PSB, PET, PMAT)

 

10/ Rotasac

Địa chỉ:  avenue Oum Kalthoum 8000 Nabeul-Tunisie

Liên hệ: Ông Nadim

Tel mobile:  +216 20209701;+216 29170360; Tel fixe: +21672224467; Fax: +21672224648

 Email: contact@rotasac.com ; web : www.rotasac.com    

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy kraft

 

11/ Packedin

Địa chỉ:  3 rue Salvador, Jasmin, 8000 Nabeul-Tunisie

Liên hệ: Ông Kacem Berkhai, giám đốc kỹ thuật

Tel mobile:  +216 20387333

 Email: contact@packedin.tn ; web : www.packedin.tn      

Nhu cầu: Nhập khẩu túi giấy, phong bì

 

12/ El Ouchma

Địa chỉ:  Zi la Poudrière II-BP 79 El Bousten 3099-Sfax-Tunisie

Liên hệ: Ông Chédia Ben Kraiem, giám đốc kỹ thuật và bán hàng

Tel :  +216 74432630; Mobile: +216 95861490; Fax: +216 74432016

 Email: chedia.benkraiem@elouchmaetiquettes.com  

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy, mực, polymere

 

13/ Graphika

Địa chỉ:  7 rue des Métiers Z.I Charguia II-2035 Tunis -Tunisie

Liên hệ: Ông Mahmoud, giám đốc kỹ thuật và thương mại

Tel :  +216 70838484; Mobile: +216 29374753; Fax: +216 70837704

 Email: Sales_1@graphika.tn; Web : www.graphika.tn

Nhu cầu: Nhập khẩu ống bọc ngoài (măng sông, sleeves) có thể co lại, nhãn dán

 

14/ Klas

Địa chỉ:  27 Abdelaziz El Iroui 2040 Radès -Tunisie

Liên hệ: Ông Khaled Bannouri, giám đốc

Tel :  +216 28454740; +216 23584000

 Email: bannourikh@yahoo.fr

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy Kraft các loại

 

15/ Global Emballage Jemili

Địa chỉ:  12 rue Taher Sfar Beb Mateur Bizerte Tunis -Tunisie

Tel :  +216 72433127/70030524; Mobile: +216 52533127/21217967;

 Fax: +216 72444524

 Email: globalemballagejemili@gmail.com

Nhu cầu: Nhập khẩu bìa carton

 

16/ Global Print

Địa chỉ:  12 rue Taher Sfar Beb Mateur Bizerte Tunis -Tunisie

Tel :  +216 72433127/70030524; Mobile: +216 52533127/21217967;

Fax: +216 72444524

Email: globalprint70@gmail.com

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy các loại

 

17/ Ecopack

Địa chỉ:  Oued Chabouni 3071 Sfax –Tunisie

Liên hệ: Ông Ghazi Walha, Tổng giám đốc

Tel :  +216 58330605; Mobile: +216 58410259

Email: ghazi.walha@gmail.com

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy các loại

 

 

18/ BM EQUIPEMENT

Địa chỉ:  3 place du 14 Janvier 2011, 2033 Mégrine –Tunisie

Tel :  +216 71433895/71425679; Fax: +216 71434870

Email:  bm.equipement@gnet.tn; Web: www.bm-equipement.com.tn

Facebook: BM Equipement

Nhu cầu: Nhập khẩu các vật phẩm tiêu hao như màng thực phẩm, sản phẩm PVC

 

                                                                        Hoàng Đức Nhuận

 

 

 

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria