(01/09/2020)

Danh sách doanh nghiệp thành viên Phòng Thương mại, công nghiệp và mỏ Iran

Thương vụ Việt Nam tại Iran hiện đang có danh sách thành viên Phòng Thương mại, Công nghiệp và Mỏ của Iran, danh sách bao gồm khoảng 30.000 thành viên.

Doanh nhân nào có nhu cầu xin liên hệ với ông Lê Bá Ngọc, Tham tán Thương mại theo địa chỉ email sau: lebangoc11@gmail.com để nhận được file danh sách (lưu ý: file nặng chỉ chuyển được bằng Gmail)

Thương vụ Việt Nam tại Iran