(11/05/2021)

Danh sách doanh nghiệp nhập khẩu rau quả của Anh

Thương vụ Việt Nam tại Anh xin giới thiệu một số doanh nghiệp nhập khẩu rau quả trong file gửi kèm.
Danh sách doanh nghiệp nhập khẩu rau quả của Anh

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh