(18/08/2009)

Danh sách doanh nghiệp Kuwait kinh doanh XNK đồ điện và điện tử

Thương vụ Việt Nam tại Kuwait giới thiệu một số doanh nghiệp kinh doanh XNK đồ điện và điện tử .Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ theo thông tin trong file đính kèm

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm


Thương vụ Việt Nam tại Kuwait