(01/03/2019)

Danh sách doanh nghiệp kinh doanh, xuất nhập khẩu, dịch vụ của Israel

Danh sách các Công ty Israel hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu, dịch vụ trong các lĩnh vực thiết bị y tế phẫu thuật, dược phẩm, thiết bị an ninh, mỹ phẩm, trang sức, nội thất trang trí, dịch vụ tư vấn kinh doanh kế toán tài chính, đại lý…

Danh sách các Công ty Israel hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu, dịch vụ trong các lĩnh vực thiết bị y tế phẫu thuật, dược phẩm, thiết bị an ninh, mỹ phẩm, trang sức, nội thất trang trí, dịch vụ tư vấn kinh doanh kế toán tài chính,đại lý....

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Israel