(10/05/2021)

Danh sách doanh nghiệp Israel cần nhập khẩu nông sản chế biến, lương thực, thực phẩm, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng

Danh sách các công ty Israel cần nhập khẩu nông sản chế biến, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, thiết bị điện tử và cần tìm nhà sản xuất Việt Nam.
Danh sách doanh nghiệp Israel cần nhập khẩu nông sản chế biến, lương thực, thực phẩm, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Xin xem file đính kèm./.

Thương vụ Việt Nam tại Israel