(15/01/2009)

Danh sách doanh nghiệp Hàn Quốc nhập khẩu cà phê

Thương vụ tại Hàn Quốc thông báo danh sách một số doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu nhập khẩu cà phê sau đây:

COFFEE IMPORTERS Company Name CHUNG KYUNG CO., LTD. President Name KIM, JUNG-MIN Zip Code 110-742 Address 11TH FL, SAMHWAN B/D, 98-5, WOONNI-DONG, CHONGNO-GU, SEOUL, 110-742 KOREA Phone Number 02-764-9935 FAX Established 1994-10-07 No. of employees 28 persons Homepage URL www.chungkyung.co.kr E_mail jylee@ckbiz.co.kr Annual Sales Amount N/A Exports amount of previous year 1 ~ 5 million $ Imports amount of previous year 1 ~ 5 million $ Company Name RIBIN KOREA CO., LTD. President Name JEON JONG NAM Zip Code 100-450 Address RM 403, SUNIL B/D, 360-3, SINDANG 2-DONG, CHUNG-KU, SEOUL, 100-450 KOREA Phone Number 02-2234-7622 FAX 02-2234-6557 Established 1994-11-01 No. of employees 2 persons Homepage URL E_mail Annual Sales Amount N/A Exports amount of previous year Less than 1 thousand $ Imports amount of previous year 100 ~ 500 thousand $ Company Name KOREA MC NULTY'S CO., LTD President Name LEE, EUN-JUNG Zip Code 413-833 Address 196-11 Dongpae-ri, Gyoha-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, 413-833 KOREA Phone Number 031-946-1383 FAX 031-946-1431 Established 1995-02-15 No. of employees 12 persons Homepage URL www.mcnulty.co.kr E_mail mcnulty@mcnulty.co.kr Annual Sales Amount ₩ 3,184,000 (U$1 = about ₩1,300) Exports amount of previous year 10 ~ 50 thousand $ Imports amount of previous year 0.5 ~ 1 million $ Company Name HARVE & CO. President Name SUOMI CHUU Zip Code 135-010 Address F4,MONGJINONHYUN B/D,218-16,NONHYON-DONG,KANGNAM-KU,SEOUL Phone Number 02)3443-4961/3 FAX 02)3443-4960 Established 1995-07-18 No. of employees 2 persons Homepage URL E_mail Annual Sales Amount N/A Exports amount of previous year N/A Imports amount of previous year N/A Company Name EL CAFETAL President Name Kang In-Gyu Zip Code 135-080 Address Rn1714,Sungji Heights 3, 642-6 Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul Phone Number 02-538-7753 FAX Established 2001-10-31 No. of employees 4 persons Homepage URL E_mail colombian@korea.com Annual Sales Amount N/A Exports amount of previous year Less than 1 thousand $ Imports amount of previous year 100 ~ 500 thousand $ Company Name MR. COFFEE CO.,LTD. President Name KWON, JANG-HA Zip Code 135-892 Address #302 Dongshim B/D, 582-3, Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul, KOREA Phone Number 02)540-5360 FAX 02)517-5803 Established 1991-02-01 No. of employees 6 persons Homepage URL E_mail Annual Sales Amount N/A Exports amount of previous year Less than 1 thousand $ Imports amount of previous year 100 ~ 500 thousand $ Basic Information Exporting Items Importing Items Manufacturing Items Office Overseas Branches Trade Prize Company Name DIAMOND ENTERPRISE CO., LTD. President Name LEE, SE-WOOK Zip Code 411-340 Address 756-4, Sanhwang-dong, Ilsan-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 411-340 KOREA Phone Number 031-908-3141 FAX Established 1992-02-26 No. of employees 7 persons Homepage URL E_mail Annual Sales Amount ₩ 1,167,135 (U$1 = about ₩1,300) Exports amount of previous year Less than 1 thousand $ Imports amount of previous year 100 ~ 500 thousand $ Basic Information Exporting Items Importing Items Manufacturing Items Office Overseas Branches Trade Prize Company Name KLA-TENCOR KOREA INC. President Name SHIN, HOON Zip Code 463-825 Address 8Fl.Kyungdong Bldg, 4-4, Sunae-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do,463-825 KOREA Phone Number 031-728-9200 FAX Established 1993-07-01 No. of employees 125 persons Homepage URL www.kla-tencor.com E_mail seong.soon.choi@kla-tencor.com Annual Sales Amount ₩ 19,830,168 (U$1 = about ₩1,300) Exports amount of previous year 1 ~ 5 million $ Imports amount of previous year 10 ~ 50 million $ Company Name DOING INT'L CO.,LTD President Name PARK, CHUNG-SU Zip Code 140-850 Address 1Fl, 19, Wonhyoro 4-ga, Yongsan-gu, Seoul, 140-850 KOREA Phone Number 02-707-0744 FAX 02-707-0716 Established 1993-10-04 No. of employees 10 persons Homepage URL E_mail doing@doing.co.kr Annual Sales Amount N/A Exports amount of previous year Less than 1 thousand $ Imports amount of previous year 1 ~ 5 million $


Thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc