(28/10/2020)

Danh sách doanh nghiệp Đài Loan nhập khẩu cà phê

Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu cà phê là hội viên của Hiệp hội xuất nhập khẩu Đài Bắc - The Importers and Exporters Association of Taipei (IEAT) được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tổng hợp theo dữ liệu của IEAT.
Danh sách doanh nghiệp Đài Loan nhập khẩu cà phê

(Hình ảnh cà phê Vinacafé được chào bán trên một website thương mại điện tử tại Đài Loan)

Quý độc giả và doanh nghiệp quan tâm xin tìm đọc tại phụ lục đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc