(10/07/2009)

Danh sách doanh nghiệp Brazil xuất nhập khẩu gốm sứ gia dụng và công nghiệp, ốp lát trong xây dựng

Thương vụ Việt Nam tại Brazil xin giới thiệu tới các doanh nghiệp Việt Nam các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đồ gốm sứ gia dụng và công nghiệp, ốp lát trong xây dựng để các doanh nghiệp tham khảo.

Chi tiết xin xem file đính kèm.


Thương vụ Việt Nam tại Brazil