(08/07/2009)

Danh sách doanh nghiệp Brazil xuất nhập khẩu dược phẩm và sản phẩm y tế

Thương vụ Việt Nam tại Brazil xin giới thiệu danh sách các công ty Brazil chuyên xuất nhập khẩu dược phẩm và các sản phẩm y tế để các doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.

Chi tiết xin xem file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Brazil