(16/06/2009)

Danh sách doanh nghiệp Brazil nhập khẩu phôi thép

Thương vụ Việt Nam tại Braxin xin giới thiệu danh sách một số doanh nghiệp Braxin xuất - nhập khẩu phôi thép do Liên đoàn Công nghiệp Bang Sao Paulo giới thiệu (tại file đính kèm).

- Các doanh nghiệp trong nước khi giao dịch lần đầu với đối tác nên viết thư tiếng bằng tiếng Anh (nếu không viết bằng tiếng Bồ Đào Nha), gửi theo đường Fax trước. Các thư từ giao dịch lần sau có thể gửi theo đường E-mail để thuận tiện trong việc giao dịch.


- Để tránh rủi ro trong giao dịch, các doanh nghiệp nên điều tra tư cách pháp nhân, uy tín của đối tác trước khi ký kết hợp đồng. Ở Braxin, Công ty SERASA là một trong số các doanh nghiệp chuyên điều tra lý lịch, tài chính doanh nghiệp, cho kết quả nhanh, chính xác với lệ phí vài chục USD tuỳ theo mức độ yêu cầu điều tra. Các DN Việt Nam có thể tự liên hệ, viết thư trực tiếp bằng tiếng Anh, thanh toán trực tiếp lệ phí điều tra với Công ty Điều tra tài chính và uy tín doanh nghiệp SERASA -An Experian Company, theo Địa chỉ : Serasa - An Experian Company; Alameda dos Quimimuras, 187; Planalto Paulista, Sao Paulo- SP, 04068-900, Tel : +55 (11) 3373 7272, Fax:+ 55 (11) 2847 9746, Website: www.serasa.com.br

 - Bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin về thị trường Braxin tại Website của Thương vụ tại địa chỉ : www.ecoviet.com.br 
 Địa chỉ liên hệ của Thương vụ Việt Nam tại Braxin:
 Escritório Comercial da Embaixada da R.S. do Vietname no Brasil 
Rua Paulo Orozimbo, No 675, Conj. 91 e 92. CEP: 01 535 - 001. 
Bairro da Aclimação. Sao Paulo – SP ; Tel :    (55 11) 32766776. 
Fax :   (55 11) 32766776. Email :  ecoviet@terra.com.br ; br@moit.gov.vn 
Website: www.ecoviet.com.br 


Thương vụ Việt Nam tại Brazil