(21/09/2009)

Danh sách doanh nghiệp Argentina nhập khẩu than - than bùn

Thương vụ Việt Nam tại Argentina giới thiệu với doanh nghiệp Việt Nam một số nhà nhập khẩu than - than bùn

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Argentina