(18/09/2009)

Danh sách doanh nghiệp Argentina nhập khẩu cà phê - hàng nông sản

Thương vụ Việt Nam tại Argentina xin giới thiệu doanh nghiệp Việt Nam một số doanh nghiệp nhập khẩu cà phê - nông sản. Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ theo thông tin đã gửi

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm


Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Argentina