(01/09/2009)

Danh sách doanh nghiệp An-giê-ri kinh doanh thiết bị y tế và dược phẩm

Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri giới thiệu đến doanh nghiệp Việt Nam danh sách một số công ty kinh doanh thiết bị y tế và dược phẩm. Doanh nghiệp Việt Nam có thể liên hệ nếu quan tâm

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính  kèm


Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri