(08/11/2021)

Danh sách doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu thiết bị tin học

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị tin học văn phòng để các công ty trong nước quan tâm liên hệ.

Đề nghị mở file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria