(26/10/2021)

Danh sách doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu quần áo

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách doanh nghiệp Algeria kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng dệt may để các công ty trong nước quan tâm liên hệ.

Xin xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây!

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria