(29/10/2021)

Danh sách doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu máy nông nghiệp

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các doanh nghiệp Algeria kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị nông nghiệp để các công ty trong nước quan tâm liên hệ.

Xin xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây!

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria