(08/11/2021)

Danh sách doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu hóa chất

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu hóa chất để các công ty trong nước quan tâm liên hệ.

Đề nghị mở file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria