(14/04/2022)

Danh sách doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu hàng da giày

Thương vụ Việt Nam tại Algeria xin giới thiệu danh sách doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu hàng da giầy để các công ty trong nước quan tâm liên hệ.

Đề nghị mở file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria