(01/11/2021)

Danh sách doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu dược phẩm

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu dược phẩm, thuốc tân dược để các công ty trong nước quan tâm liên hệ.

Xin xem chi tiết tại file đính kèm!

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria