(15/11/2021)

Danh sách doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu bao bì và máy sản xuất bao bì

Thương vụ Việt Nam tại Algeria xin giới thiệu danh sách doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu bao bì và máy sản xuất bao bì để các công ty trong nước quan tâm liên hệ trực tiếp.

Xin xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây!

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria