(27/10/2021)

Danh sách doanh nghiệp Algeria XNK sản phẩm luyện kim

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách một số doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu sản phẩm luyện kim để các công ty trong nước quan tâm liên hệ.

Xin xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây!

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria