(09/12/2021)

Danh sách doanh nghiệp Algeria sản xuất dầu, bơ thực vật, chất béo

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách một số doanh nghiệp Algeria sản xuất các loại dầu ăn, bơ thực vật để các công ty trong nước quan tâm liên hệ.

Đề nghị mỏ file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria