(18/10/2021)

Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu, rang xay cà phê

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu, rang xay cà phê để các công ty trong nước quan tâm liên hệ.

Đề nghị mở file kèm theo.

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria