(18/10/2021)

Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu, kinh doanh ngũ cốc và đóng gói, bao bì thực phẩm

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu, kinh doanh ngũ cốc và đóng gói, bao bì thực phẩm để các công ty trong nước quan tâm liên hệ.

Xin mời mở file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria