(01/09/2021)

Danh sách doanh nghiệp Algeria muốn hợp tác XNK với Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách doanh nghiệp Algeria có nhu cầu kinh doanh xuất nhập khẩu với Việt Nam trong các lĩnh vực.

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin mời xem file đính kèm!

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria