(27/10/2021)

Danh sách doanh nghiệp Algeria kinh doanh, XNK vải sợi

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các doanh nghiệp Algeria kinh doanh, xuất nhập khẩu vải sợi để các công ty trong nước quan tâm liên hệ.

Xin xem chi tiết tại file đính kèm!

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria