(04/11/2013)

Danh sách DN Rumani nhập khẩu chè, cà phê, thịt và rau củ quả

Thương Vụ Việt Nam tại Romania cung cấp một số doanh nghiệp Rumani nhập khẩu chè, cà phê, thịt, và rau củ quả

Chi tiết đề nghị mở file đính kèm


Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Romania