(12/12/2018)

Danh sách công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối cà phê của Hungary

Danh sách một số công ty Hungary xuất nhập khẩu, phân phối cà phê do Thương vụ Việt Nam tại Hungary tổng hợp

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Hungary