(31/12/2020)

Danh sách công ty Israel kinh doanh hoạt động XNK

Danh sách các công ty Israel kinh doanh hoạt động xuất khẩu dịch vụ công nghệ, kỹ thuật tưới tiêu, sơn và vật liệu xây dựng; nhập khẩu linh kiện điện tử và máy tính.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Israel