(23/08/2018)

Danh sách công ty Algeria xuất nhập khẩu bao bì

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty Algeria hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu bao bì để các doanh nghiệp trong nước quan tâm, tham khảo.

DANH SÁCH CÔNG TY ALGERIA XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ

 

TÊN CÔNG TY,  ĐỊA CHỈ

SỐ TEL./FAX

MẶT HÀNG KINH DOANH

CAM SAV ALGERIE SARL

ZA AMMARA N° 523 ROUTE D'OULED FAYET
Cheraga, Alger (16), Algérie

 

Tél : +213  21 36 30 98
Fax : +213  21 36 29 55

Xuất nhập khẩu các loại bao bì

CDIEPI SARL

LOTISSEMENT N° 233 HAI KHEMISTI
Bir El Djir, Oran (31), Algérie

 

Tél : +213 41 43 15 88

Fax : +213 41 43 15 88

Xuất nhập khẩu các loại bao bì

SB TRADING IMPORT SARL

6 RUE TAGGORT SIDI M'HAMED 
Alger Sidi M'Hamed, Alger (16), Algérie

 

Tél : +213 21 32 80 82

Fax : +213 21 73 26 31

Xuất nhập khẩu các loại bao bì

GENIPACK SARL

CITE SERAPI BAT D 
Birkhadem, Alger (16), Algérie

 

Tél : +213 21 55 34 32

Fax : +213 21 55 48 85

Xuất nhập khẩu các loại bao bì

EURO PLAST IMPORT EURL

ROUTE NATIONALE N°24 VILLA N°8 1er ETAGE ALI LIGUIA 
Boumerdes, Boumerdes (35), Algérie

 

Tél : +213 24 81 53 71

Fax : +213 24 81 60 56

Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì

TRANSPAC SARL

ZONE SEMI - INDUSTRIELLE ABOU TECHFINE 
Tlemcen, Tlemcen (13), Algérie

 

Tél : +213 43 27 72 73

Fax : +213 43 20 20 35

Xuất nhập khẩu giấy và nguyên liệu giấy, bao bì carton

CHOUROUK EL AYAM TRANSACTIONS SARL

LOTISSEMENT MAKOUDI 2 N°92 
Bab-Ezzouar, Alger (16), Algérie

 

Tél : +213 21 51 48 66

Fax : +213 21 52 18 25

Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì

MELINAS IMPORT EXPORT / SHARP BRIGHT TRADING LIMITED SHBR EURL

COOP IMMOBILIERE TAAMIR N° 23 DALLAS 3EME TRANCHE 
Setif, Setif (19), Algérie

 

Tél : +213 36 93 96 24

Fax : +213 36 93 96 23

Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì

PACKAGING MACHINERY EURL

CITE DES 1200 LOGTS BLOC N°1 
Bab-Ezzouar, Alger (16), Algérie

 

Tél : +213 21 24 54 54

Fax : +213 21 24 57 57

Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì

ORSE TECHNOLOGIE ENERGIE DEFENSE SARL

VILLA EPLF N°110 
Zeralda, Alger (16), Algérie

 

Tél : +213 21 32 73 36

Fax : +213 21 32 68 15

Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì

FOREX IMPORTATION

13 RUE AMRANI NOUREDDINE SEDDIKIA 
Oran El M'Naouer, Oran (31), Algérie

 

Tél : +213 41 40 16 91

Fax : +213 41 40 16 91

Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì

ASSITEC SARL

CITE FRANTZ FANON BATIMENT 3 APPARTEMENT 1 BP N° 9 
Boumerdes, Boumerdes (35), Algérie

 

Tél : +213 24 91 16 54

Fax : +213 24 91 20 58

Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì

FLEXOSPRINT SARL

ZONE INDUSTRIELLE N 73 
BP 74 DAR EL BEIDA 
Oued Smar, Alger (16), Algérie

 

Tél : +213 21 50 64 46

Fax : +213 21 50 66 78

Xuất nhập khẩu các loại bao bì

HIGH PACK EURL

124 RUE BOUDJEMAA TEMIME 
Draria, Alger (16), Algérie

 

Tél : +213 21 35 46 26

Fax : +213 21 35 46 26

Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì

ORSE MACHINE SARL

VILLA EPLF N°110 
Zeralda, Alger (16), Algérie

 

Tél : +213 21 32 73 20

Fax : +213 21 32 68 15

Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì

TLEMCEN PAPIER

ABOUTECHFINE 
Tlemcen, Tlemcen (13), Algérie

 

Tél : +213 43 20 72 54

Fax : +213 43 20 35 18

Xuất nhập khẩu các loại bao bì

 

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria