(10/01/2019)

Danh sách các nhà xuất nhập khẩu và phân phối cà phê tại Hungary

Danh sách các công ty xuất nhập khẩu và phân phối cà phê tại Hungary, do Thương vụ Việt Nam tại Hungary tổng hợp.

Thương vụ Việt Nam tại Hungary xin cung cấp danh sách một số công ty xuất nhập khẩu và phân phối cà phê tại Hungary. 

Cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức Việt nam quan tâm xin liên hệ với các đối tác theo địa chỉ trong file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Hungary