(11/05/2018)

Danh sách các nhà nhập khẩu hàng dệt may gia dụng của Hàn Quốc

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc xin cung cấp danh sách các nhà nhập khẩu hàng dệt may gia dụng của Hàn Quốc để quý Hiệp hội/doanh nghiệp tham khảo
Danh sách các nhà nhập khẩu hàng dệt may gia dụng của Hàn Quốc

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc