(27/02/2009)

Danh sách các nhà nhập khẩu đồ gỗ Argentina

Do đặc điểm ở Argentina, các thông tin về doanh nghiệp không công bố công khai nhất là về các doanh nghiệp nhập khẩu, nhiều khi phải có quan hệ rất thân thiết hoặc phải mua hàng thì mới có. Do vậy sau một thời gian tìm hiểu và năm thông tin, vận dụng các mối quan hệ Thương vụ hoặc phải mua thông tin. Thương vụ VN tại Argentina xin giới thiệu một số công ty tập đoàn nhập khẩu đồ gỗ để các quý công ty liên hệ trực tiếp (bằng tiếng Anh). Khi giao dịch, đề nghị CC cho Thương vụ một bản để biết và giúp đỡ khi cần thiết

Chi tiết xin xem file đính kèm.


Thương Vụ Việt Nam tại Argentina