(17/06/2009)

Danh sách các nhà nhập khẩu của Nhật Bản trong các lĩnh vực thực phẩm và đồ uống; quà tặng và trang trí nhà cửa; đồ gỗ và vật liệu xây dựng.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp của Việt Nam thâm nhập và mở rộng kinh doanh với thị trường Nhật Bản

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản xin cung cấp danh sách các nhà nhập khẩu của Nhật Bản trong các lĩnh vực sau đây: Thực phẩm và đồ uống; Quà tặng và trang trí nhà cửa; Đồ gỗ và vật liệu xây dựng.


Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Nhật Bản