(30/11/2016)

Danh sách các Hội chợ, Triển lãm tổ chức tại Singapore

Danh sách các Hội chợ, Triển lãm tổ chức tại Singapore

Danh sách các Hội chợ, Triển lãm tổ chức tại Singapore có thể tra tại trang website sau:

http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_singapore_1.html

http://10times.com/singapore/tradeshows

http://www.tradefairdates.com/Fairs-Singapore-Z195-S2.html

Thương vụ Việt Nam tại Singapore