(07/01/2013)

Danh sách các hội chợ, triển lãm tại I-xra-en 2013

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu danh sách các hội chợ triển lãm quốc tế tại Israel năm 2013 trong file đính kèm.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á