(13/03/2020)

Danh sách các Hội chợ triển lãm quốc tế năm 2020 tại Tây Ban Nha

Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha kính gửi danh sách các Hội chợ triển lãm quốc tế năm 2020 tại Tây Ban Nha.
Danh sách các Hội chợ triển lãm quốc tế năm 2020 tại Tây Ban Nha

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha