(23/04/2018)

Danh sách các hội chợ tiêu biểu tại Hàn Quốc 2018

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc trân trọng thông báo một số hội chợ tiêu biểu tại Hàn Quốc trong năm 2018. ( Thương vụ có tham gia trực tiếp hoặc hỗ trợ).
Danh sách các hội chợ tiêu biểu tại Hàn Quốc 2018

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc