(21/02/2020)

Danh sách các doanh nghiệp TBN chuyên SX, XK vật tư y tế và khẩu trang

Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha xin gửi Danh sách các doanh nghiệp Tây Ban Nha chuyên sản xuất, xuất khẩu vật tư y tế và khẩu trang (tại file đính kèm) để cộng đồng doanh nghiệp trong nước tham khảo và liên hệ (khi cần)

Thương vụ sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp trong nước kết nối với doanh nghiệp Tây Ban Nha trong lĩnh vực này.

Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha