(08/11/2013)

Danh sách các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trà Đài Bắc

Thương vụ tổng hợp Danh sách các nhà sản xuất và kinh doanh trà, thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Trà - Đài Bắc để quý doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Thương vụ Việt Nam tại Ðài Loan