(29/01/2021)

Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản khu vực Bắc Âu

Để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực thuỷ sản tận dụng cơ hội do Hiệp định EVFTA mang lại, Thương vụ xin cung cấp danh sách các doanh nghiệp kinh doanh thuỷ sản tại khu vực Bắc Âu

 

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển