(15/11/2016)

Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm của Algeria

Thương vụ Vn tại Algeria xin gửi danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm của Algeria. Lưu ý: Khi viết thư giới thiệu với khách hàng, Quý công ty nên làm dưới dạng văn bản có đóng dấu rồi scan gửi qua email. Nếu thư giới thiệu viết bằng tiếng Pháp thì càng tốt. Tuần làm việc tại Algeria bắt đầu từ chủ nhật đến thứ năm (thứ sáu và thứ bảy là ngày nghỉ cuối tuần).

DANH SÁCH CÔNG TY NHẬP KHẨU THỰC PHẨM  AN GIÊ RI

 

TÊN

ĐỊA CHỈ

Liên hệ

 LA PRINCIERE

 

03 CITE DES FRERES DJENADI 
Blida, Blida (09), Algérie

   

Tel./Fax : +213 25 41 25 90

 

RUMI Algérie International Dairy Products,Sarl

 

150, rue Aissat Idir
16002 Chéraga - Algérie

Tél :+213 21 36 76 28

Fax :+213 21 36 76 42

rumi_alg@yahoo.fr

(M. Samah Abdelmajid -TGĐ)

Société Aurassienne des Biscuits & Denrees Alimentaires,Spa (SABDAL)

 

 • Zone industrielle Jardin Est
  05300 Merouana - Algérie
 • Tél :+213 33 83 10 49
 • Fax :+213 33 831142

E-mail : aurabis-2004@yahoo.fr

(M .Khanfuci Laid – PDG)

Mobile : +213 770 96 18 89

DOUGUIZ,Sarl

 

 • Coopérative universitaire GR 11 n°9
  16208 Kouba - Algérie
 • Tél :+213 21 28 28 02
 • Fax :+213 21 282650

E-mail : douguiz@hotmail.com

(M. Rahmoune Nabil(DG –T. Pháp)

Groupe YAHIAOUI,Sarl

 

 • 45, chemin Fernane Hanafi
  16008 Hussein Dey - Algérie
 • Tél :+213 21 23 18 58
 • Fax :+213 21 232153

(M. Yahiaoui Nacer – PDG)  F, E

BIO PACK Industrie,Sarl

 

 • 16, domaine Ouadah
  16105 Birkhadem - Algérie
 • Tél :+213 21 44 82 63
 • Fax :+213 21 448264

E-mail : biopackalg@hotmail.com;

contact@biopack-dz

(M. Zeghlache Ismael Nabil – DG) F

ML SAVEURS Import Export,EURL

 

 • 23, rue Ouahrani Abdelkader, Oued Romane
  16403 El Achour - Algérie
 • Tél :+213 21 30 07 86
 • Fax :+213 21 307087

E-mail : mmlsaveur@yahoo.fr

(M. Lounici Omar – D)

Agro-Multi Investissement & Services,Spa (AXIUM)

 

7, lotissement El Mountazah, Route Principale
25140 Ain Smara – Algérie

 •  
 • Tél :+213 31 97 33 44
 • Fax :+213 31 973344

Axium_spa@yahoo.fr

(M. Benelbedjaoui Mahmoud – PDG)

MAOUCHE,EURL

 

14B, avenue Aissat Idir
16002 Chéraga - Algérie

 •  
 • Tél :+213 21 36 94 95
 • Fax :+213 21 370979

E-mail : contact@echarif.com

www.echarif.com

                                                                                                                                                                                                                                 Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria