(15/11/2016)

Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu hàng nông sản của Algeria

Thương vụ Vn tại Algeria xin gửi danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu hàng nông sản của Algeria. Lưu ý: Khi viết thư giới thiệu với khách hàng, Quý công ty nên làm dưới dạng văn bản có đóng dấu rồi scan gửi qua email. Nếu thư giới thiệu viết bằng tiếng Pháp thì càng tốt. Tuần làm việc tại Algeria bắt đầu từ chủ nhật đến thứ năm (thứ sáu và thứ bảy là ngày nghỉ cuối tuần).

DANH SÁCH CÁC CTY NHẬP NÔNG SẢN AN-GIÊ-RI :

 

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ

ĐỊA CHỈ

Số Điện thoại/ Fax / E-mail

SARL QUALITY FOOD

 

02 RUE OMAR YACEF

HAUTE CASBAH

ALGER    ALGERIE

Tel: +213 21 71 72 59

+213 555 79 80 85

Fax: + 213 21 71 72 59

Mobile : +213 792 867 467

E-mail : bouchenetoufik@yahoo.fr

FM PRODUITS

 

30 RUE HASSAN BENAMANE,SOURCES-B.M RAIS,  ALGER

Tel.:   +213-21.54.49.57

Fax :  +213-21.54.49.58

E-mail    : fmproduits@hotmail.com

EURL CHAY

 

1216 - Logts Bt 31,

Local 07 Joilie Vue  - Alger

Tel.:   +213-21.77.29.55

Fax :  +213-21.23.16.00

E-mail    : contact@chay-dz.com

Tél :  
Fax : 

COMPLEX AGRO ALIMENTAIRE AZZOUZ

 

Zone Industrielle

22000 – Sidi-Bel-Abbès

Tel.:   +213-555 02 02 15

Fax :  +213-48 56 86 18

E-mail    : azzouz.aek@gmail.com

bellouati.bouazza01@gmail.com

EURL NEVAGA

IMPORT EXPORT

 

03 RUE TEDDIS HYDRA ALGER

Tel.:   +213-21.60.18.48

           +213-554 769 435

E-mail    : djamel.teggar@gmail.com

ALGERIE COFTH SARL

23 RUE RACHID LEFKIR 
El Mouradia, Alger (16), Algérie

Tel./Fax  +213-661 76 35 73

E-mail : algerie-8cofthe@yahoo.fr

          

                                                                                                                                                                                             Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria