(17/02/2020)

Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu gạo lớn nhất của LB Nga năm 2019

Thương vụ Việt Nam tại LB Nga xin gửi đến các doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu hợp tác Danh sách kèm thông tin liên lạc của các công ty nhập khẩu gạo lớn nhất của LB Nga năm 2019 .
Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu gạo lớn nhất của LB Nga năm 2019

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nga