(19/10/2020)

Danh sách các doanh nghiệp ngành giày dép của Áo

Thương vụ Việt Nam tại Áo chia sẻ danh sách các công ty hoạt động trong lĩnh vực giầy dép của Áo do Phòng Kinh tế Liên bang Áo cung cấp.

Thông tin chi tiết và cập nhật có thể được tham khảo tại: https://www.wko.at/branchen/industrie/textil-bekleidung-schuh-leder/schuh-lederwarenindustrie/companies-footwear-industry.html

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Áo