(08/04/2019)

Danh sách các doanh nghiệp kinh doanh, xuất nhập khẩu và dịch vụ Israel

Danh sách các doanh nghiệp kinh doanh, xuất nhập khẩu và dịch vụ của Israel

Thương vụ tại Israel gửi danh sách các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ an ninh mạng, thuốc bệnh và thực phẩm chức năng, các loại hạt, sản phẩm bơ sữa và bánh kẹo, xuất nhập khẩu khung lều bạt túi ngủ, nhập khẩu băng dính băng keo dán nhãn mác, dịch vụ hệ thống điện tử công nghiệp, nhập khẩu hàng dệt may gia dụng, dịch vụ vận tải và logistic.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Israel