(22/04/2019)

Danh sách các doanh nghiệp Israel nhập khẩu

Danh sách các doanh nghiệp Israel kinh doanh quần áo trẻ em, ngành in, du lịch chữa bệnh; nhập khẩu phụ tùng và phụ kiện oto, xe đạp và phụ tùng, khung nhà thép, ống nhựa, máy bơm, máy nổ, phân bón, động cơ cho cần cẩu, lương thực.

Danh sách các doanh nghiệp Israel kinh doanh quần áo trẻ em, ngành in, du lịch chữa bệnh; nhập khẩu phụ tùng và phụ kiện oto, xe đạp và phụ tùng, khung nhà thép, ống nhựa, máy bớm, máy nổ, phân bón, động cơ cho cần cẩu, lương thực.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Israel